Kili-Challenge 2020

Klimmen voor kinderen.
Een blij en vrolijk kind tovert een glimlach op ieders gezicht!
Zelfs kinderen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld, hebben een natuurlijke kracht om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En toch laat al het leed dat zij meemaken in hun jonge leven, zijn sporen na. Onder die vrolijke lach en hun aanstekelijke geschater gaat een hoop verdriet en pijn
schuil.
War Child helpt deze kinderen door middel van psychosociale hulp, educatie en veiligheid te
bieden. Dingen die ongelooflijk belangrijk zijn voor de ontwikkeling voor een kind. Zij zijn de
volgende generatie, de toekomst van hun land. ( www.warchild.nl/dit-doen-we )

Wil je mij steunen om dit avontuur aan te kunnen gaan? Ik wil dolgraag naar de top en
terugkomen met een ervaring rijker en een mooi bedrag voor War Child!
Door mij te sponsoren kan jij mij helpen, om deze oorlogskinderen te helpen. Het is de
bedoeling dat ik minimaal 2.400 euro werf voor Warchild. Hiervoor heb ik jullie hulp hard
nodig. Je zou me enorm helpen door te sponsoren. Of het nou een paar euro is of een giga-bedrag alles is welkom (:

https://acties.warchild.nl/actie/kili-challenge-2020

Climbing the Kilimanjaro for Warchild
How nice that you ended up on this page.

A happy and cheerful child creates a smile on everyone's face!
Even children who have fled war and violence have a natural strength to adapt to new circumstances. And yet, all the suffering they experience in their young lives leaves bruises. Underneath that cheerful smile and their contagious laughter lies a lot of grief and pain.
War Child helps these children by offering psychosocial help, education and a safe environment. Things that are incredibly important for the development for a child. They are the next generation, the future of their country. (www.warchild.nl/dit-doen-we)

Do you want to support me in this adventure? I really want to go to the top and
come back with an experience richer and a nice amount for War Child!
By sponsoring me you can help these children. I have to raise at least 2,400 euros for Warchild. Your help is desperately needed to raise this amount. You’d be helping me enormously by sponsoring me. Whether it is a few euros or a huge amount everything is welcome (:
Please go to https://www.warchildholland.org/donate

Under “Donation to a specific person?”, please enter: Kili-Challenge / Dimitri Verhagen

Er zijn nog geen donaties gedaan aan deze actie.

Streefbedrag € 3.000,00
Ingezameld € 0,00
Doneer aan deze actie

Er zijn nog geen updates voor deze actie.