VOA voor warchild

Vereniging Officieren der Artillerie

We doneren voor elke deelnemer aan ons gala 1 euro. Er wordt een collectebus neergezet tijdens het gala voor de inzameling van geld.

Naam Bedrag Bericht Datum
VOA € 52,30
20 sep 2018
penningmeester Vereniging Officieren Artillerie € 103,00
Donatie vanuit leden VOA
04 sep 2018

Streefbedrag € 250,00
Ingezameld € 155,30
Doneer aan deze actie

Er zijn nog geen updates voor deze actie.