Actievoorwaarden

We zijn iedereen die een actie voor Stichting War Child (hierna: War Child) organiseert ontzettend dankbaar. Om een actie te mogen organiseren, heb je toestemming nodig van War Child en zijn er een aantal spelregels.

Meld eerst je actie aan

Wil je een actie doen voor War Child, dan moet je deze online aanmelden via www.warchild.nl/kom-in-actie. Na aanmelding kan War Child je actie beoordelen en waar mogelijk goedkeuren. Door je aanmelding heeft War Child de juiste gegevens en informatie, waardoor War Child jouw actie mogelijk kan ondersteunen. Na goedkeuring van je aanmelding krijg je een bevestiging.

Let op. War Child mag te allen tijde een verleende toestemming voor een actie intrekken zonder opgaaf van redenen.

Een actie in lijn met de missie van War Child 

Integriteit en transparantie staan hoog in het vaandel bij War Child. We hebben een goede reputatie en willen dat graag zo houden. Dat betekent dat op het moment dat je akkoord gaat met deze actievoorwaarden, dat je je houdt aan de ‘Code of Conduct en dat je je bewust bent van onze Ethical Code’ en deze niet overtreedt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de actievoerder. Als gedurende de actie blijkt dat de actie strijdig is met de ‘Code of Conduct of de ‘Ethical Code’ dan heeft War Child het recht toestemming voor een actie in te trekken en moeten alle communicatie uitingen verwijderd worden. War Child kan bovendien besluiten om eventuele schade die zij lijdt doordat in strijd met de ‘Code of Conduct of Ethical Code’ is gehandeld te verhalen op de actievoerder. 

Het doel van je actie 

Het hoofddoel van de actie is om geld op te halen voor War Child. Een actie voor War Child mag niet worden uitgevoerd als je met je actie alleen de naam en reputatie van War Child wil gebruiken.

War Child is op geen enkele manier een vergoeding, tegenprestatie of medewerking aan je verschuldigd als je een actie wil (laten) organiseren. Eventuele kosten voor organisatie en uitvoering komen geheel voor eigen rekening en risico.  

Transparant communiceren  

Het is van belang om transparant te communiceren over de actie, niet alleen naar War Child toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Maak duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór War Child wordt georganiseerd en niet dóór of mét War Child wordt georganiseerd. Leg daarbij helder uit in alle communicatie hoe de donatie aan War Child wordt samengesteld. Bijvoorbeeld: €3,- per verkocht kaartje wordt aan War Child gedoneerd. Voor advies over communicatie met sponsoren, deelnemers of betrokkenen kun je contact opnemen met het Actieteam via actie@warchild.nl.  

Hoe om te gaan met naam en logo van War Child

Als War Child toestemming verleent voor jouw actie en je uitingen goedkeurt, mag je de naam War Child en het speciale actielogo van War Child gebruiken. Het speciale actielogo wordt na goedkeuring van de actie door War Child aan je toegestuurd. Let op, het normale War Child logo mag niet gebruikt worden.  
 
Bij het speciale actielogo moet altijd vermeld staan hoe de donatie tijdens de actie voor War Child tot stand komt.  

Het speciale actielogo van War Child mag niet gekoppeld worden aan producten en of productverpakkingen.  

Alle uitingen ter controle naar War Child  

Nadat War Child je actie heeft goedgekeurd kan je aan de slag om je actie te organiseren. Alle “uitingen” voor je actie waarin War Child wordt vermeld (zoals posters, flyers, folders, persberichten) moeten vóór uitgave daarvan worden goedgekeurd door het Actieteam. Deze uitingen kun je mailen naar actie@warchild.nl. 

Let op eigendom van foto's en andere content 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van foto’s en teksten op je persoonlijke actiepagina. War Child vertrouwt erop dat je alleen foto’s plaatst die van jezelf zijn en dat deze niet in strijd zijn met privacy of eigendomsrechten van anderen. War Child accepteert geen enkele aansprakelijkheid. Mocht blijken dat je ten onrechte gebruik maakt van foto’s of teksten van anderen, dan heeft War Child het recht deze onderdelen van de pagina te verwijderen. 

Benaderen van pers 

Als je weet dat de media aandacht gaan besteden aan jouw actie, verzoeken wij je dit vooraf door te geven aan het actieteam via actie@warchild.nl 

Benaderen van sponsoren van War Child 

De sponsoren van War Child zoals vermeld op onze website mogen niet benaderd worden voor sponsoring van jouw actie. Uiteraard ben je vrij om zelf andere sponsoren te benaderen. Maak hierbij altijd duidelijk dat het om een actie gaat vóór War Child. 

Benaderen van Ambassadeurs  

Onze Ambassadeurs kunnen niet op jouw actie/evenement aanwezig zijn. De Ambassadeurs doen ongelooflijk veel voor War Child en kunnen daardoor niet bij acties van derden aanwezig zijn. Een van onze vrijwilligers aanvragen is wel mogelijk. Wil je meer weten over oorlogskinderen en het werk van War Child? Nodig dan een vrijwilliger van War Child uit om alles te weten te komen over wat wij doen, en hoe jij kan helpen. Tijdens een presentatie of een workshop legt een voorlichter binnen 45 minuten uit wat War Child allemaal doet om zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden te helpen. 

Reputatieschade en klachten?   

Als je een actie organiseert voor War Child, neem je ook meteen de verplichting op je om geen schade toe te brengen aan onze goede naam, imago en reputatie. Mocht er tijdens jouw actie onverhoopt iets gebeuren dat een ongunstig effect kan hebben, meldt het dan zo snel mogelijk. Misschien kunnen we de schade dan nog beperken.  

Als je zelf klachten over je actie krijgt, laat het ons dan ook zo snel mogelijk weten via actie@warchild.nl. Als wij klachten ontvangen over jouw actie, mogen we ‘m altijd en zonder overleg intrekken. Als wij schade lijden of dreigen te lijden door jouw actie, kan War Child besluiten om deze schade te verhalen op jou als actievoerder. 

Duur van de actie  

Een actie mag maximaal twaalf 12 maanden duren, tenzij War Child schriftelijk toestemming geeft de actie te verlengen. In dat geval zal War Child beslissen hoe vaak of lang je actie maximaal verlengd wordt.  

Als een actie afloopt of War Child een verleende toestemming voor een actie intrekt, moet je direct stoppen met het gebruiken van de naam en logo van War Child, mag je War Child niet meer noemen in communicatie en in bredere zin, War Child op geen enkele manier meer linken aan jouw actie. 

Overmaken van de donatie  

Het ingezamelde geld kan op twee manieren worden gestort aan/overgemaakt naar War Child. De voorkeursoptie is dat jij en de mensen die je steunen het geld overmaken via iDeal op je eigen actiepagina. Op deze manier krijgen jij en je sponsors gelijk inzicht hoeveel geld je actie al heeft opgebracht. De alternatieve methode is een overboeking naar:  

Rekeningnummer: NL24 INGB 0000 0066 69   
T.n.v. War Child   
te Amsterdam  
o.v.v. het betalingskenmerk. Deze ontvang je van het actieteam van War Child. Dit laatste is belangrijk om de donatie administratief aan je actie te kunnen koppelen. Deze actiegegevens zijn belangrijk voor War Child bij de herkenning van jouw donatie in onze boekhouding. Zo kunnen we de ontvangst van het opgehaalde bedrag bevestigen in een persoonlijke dankbrief. Heb je geen betalingskenmerk ontvangen, mail dan naar actie@warchild.nl 

Donaties moeten minimaal 4 weken na afloop van de actie zijn overgemaakt. Indien je niet via iDeal overmaakt, laat dan vooraf aan het Actieteam weten wanneer War Child de donatie kan verwachten. In het geval van een doorlopende actie (actie die met toestemming van War Child langer duurt dan zes (6) maanden) is het van belang om per kwartaal of per half jaar een update te geven over de ingezamelde donaties via actie@warchild.nlen dit bedrag over te maken.  

Donaties vanuit het buitenland  
Het is mogelijk om donaties vanuit het buitenland te doen. Neem daarvoor contact op met het actieteam via actie@warchild.nl en je ontvangt een speciale link naar een donatiepagina.  

Koppeling van de donatie aan specifiek project 
Het is mogelijk om met je actie een specifiek land of project te steunen als de opbrengst van de actie minimaal €15.000 is. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail naar actie@warchild.nl  

Actievoeren in het buitenland voor War Child:  

Als je met je actie fondsen willen werven in of vanuit het buitenland dan is War Child verplicht dat te melden bij onze internationale collega’s. Mocht je dus plannen hebben in die richting, neem dan eerst even contact met ons op zodat je niet ineens voor juridische verrassingen komt te staan. 

Collecteren – dat doet War Child niet  

War Child gaat niet langs de deuren met een collectebus. Wel werven we donateurs die ons machtigen een donatiebedrag af te schrijven van hun bankrekening.