Show thumbnails Hide thumbnails

Back to the Future

Een grootschalig onderwijsinitiatief voor de gevluchte kinderen uit Syrië

Al zeven jaar woedt er en burgeroorlog in Syrië. 2,3 miljoen Syrische kinderen moesten hun huis ontvluchten. Veel van hen leven nu als vluchtelingen in Libanon en Jordanië – wachtend op de terugkeer van vrede in hun vaderland. Vluchtelingenkampen zijn nu hun nieuwe thuis. Dreiging van uitbuiting, kinderhandel en kinderarbeid is continu aanwezig.

Bijna een half miljoen gevluchte Syrische kinderen in Libanon en nog eens 240,000 in Jordanië zijn tussen 3 en 18 jaar. Bijna twee derde van deze kinderen gaat niet naar school. Samen met andere NGO’s probeert War Child hier verandering in te brengen. Met het project ‘Back to the Future’ proberen de organisaties gevluchte Syrische kinderen onderwijs te bieden. Zodat zij de kans hebben om een betere toekomst op te bouwen, voor zowel zichzelf als hun gemeenschap.


Onderwijs is essentieel om een gezonde ontwikkeling te bevorderen van kinderen die zijn getroffen door geweld en gewapende conflicten. Vier organisaties die zich inzetten voor kinderrechten zijn samengekomen om gevluchte Syrische kinderen in Libanon en Jordanië onderwijs en psychosociale steun te bieden. AVSI, Terre des Hommes Italië, Terre des Hommes Nederland en War Child Holland – financieel ondersteunt door het Madad Fund van de Europese Unie en de Elma Relief Foundation – slaan de handen ineen met het ‘Back to the Future’ project om de aan behoeften van deze kinderen tegemoet te komen.

‘Back to the Future’ zal van 2017 tot 2019 meer dan 21,000 (21,722) Syrische, Jordaanse en Libanese kinderen helpen om terug naar school te gaan. Het doel is om de impact van de Syrische crisis op de meest kwetsbare kinderen, hun families én de gastgemeenschappen in Libanon en Jordanië te verlichten. Want terug naar school betekent ook ‘terug naar de toekomst’.

Kernactiviteiten

Onder de kernactiviteiten van ‘Back to the Future’ vallen:

* Basisonderwijs;
* Voorschoolse ontwikkelingsprogramma’s;
* Les in het basisniveau taal-, schrijf- en rekenvaardigheden voor kinderen (Veel deelnemende kinderen hebben een leerachterstand nadat ze één of meerdere jaren onderwijs hebben gemist);
* Leer- en huiswerkbegeleiding;
* Psychosociale supportactiviteiten voor kinderen, jongeren en hun begeleiders;
* Reparatie en renovatie van schoolfaciliteiten.

Als onderdeel van het project zullen 19 schoolfaciliteiten worden gerenoveerd (11 in Jordanië en 8 in Libanon) om ze klaar te maken voor de activiteiten. Een ander belangrijk element – het verzorgen van transport naar de projectlocaties – is nodig zodat de kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten. 

Het team van organisaties hanteert een alomvattende, flexibele en toegankelijke aanpak die past binnen RACE II (Reaching All Children with Education Initiative) en het Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) om formele en informele onderwijsactiviteiten te ondersteunen voor kleuters en schoolgaande kinderen.

Project Partners

Back to the Future wordt gefinancierd door het Regionale Madad Trust Fund van de Europese Unie en de Elma Relief Foundation.