• Semire maakt weer plannen
    Semire heeft veel meegemaakt. Maar ze maakt goede plannen voor in de toekomst.
  • Adrien moest vluchten
  • Elise mist haar broers en zussen
  • Meester Victor vluchtte
    Hij geeft nu les aan oorlogskinderen.
Show thumbnails Hide thumbnails

DR Congo

Jarenlang was er oorlog in en rondom Congo. Op dit moment wordt er even niet gevochten. Maar er is een grote kans dat het geweld weer losbarst. Er zijn veel vluchtelingen uit omringende landen naar Congo gekomen. Veel mensen in Congo hebben honger.

Waarom was er oorlog?

De oorlog in Congo begon in 1997. De mensen in Congo waren het niet eens met de ideeën van president Mobutu. Ze waren boos en hebben hem toen verjaagd. Maar, er was meer aan de hand. Ook soldaten uit de buurlanden Oeganda, Rwanda en Burundi vielen Congo binnen. De belangen zijn groot. Congo heeft veel goud, kopen en diamanten, en hier wil iedereen een graantje van meepikken. Verder zijn er veel spanningen tussen verschillende stammen.

Wat zijn de gevolgen van de oorlog?

Tijdens de oorlog hebben veel kinderen geweld meegemaakt. Vaak hebben zij geen ouders meer. En veel zijn vluchtelingen. Er zijn weinig scholen en ziekenhuizen. Maar weinig kinderen kunnen lezen en schrijven. In Congo zijn duizenden kindsoldaten: zij werden gedwongen om te vechten. Andere kinderen kozen hier zelf voor, of werden door hun familie gestuurd omdat er weinig werk en eten is. 

Hoe is het er nu?

Er zijn belangrijke formulieren getekend voor vrede, maar op veel plekken in het land wordt nog steeds gevochten. Er wordt wel geprobeerd om vechtende groepen uit elkaar te halen, maar dit lukt niet goed. Er is een plan om in 2018 verkiezingen te hebben, maar het is de vraag of dit gaat lukken. De mensen in Congo zijn bang dat er weer veel gevechten komen.

Wat doet War Child in Congo?

War Child werkt in Congo met lokale organisaties. Samen helpen we kinderen die het moeilijk hebben vanwege de oorlog. En we steunen gevluchte kinderen uit Congo en buurlanden. Met sport, spel en theater leren kinderen weer samen te spelen. En ze kunnen leren lezen en schrijven. We leren de kinderen ook een beroep, zoals zeep maken, automonteur of timmerman.