• Ayat (14) speelt voor pestkop
    Terwijl ze normaal best verlegen is
Show thumbnails Hide thumbnails

Oeganda

De oorlog in Oeganda is voorbij. Er vrede, maar veel mensen merken nog dagelijks de gevolgen van het geweld. Ook zijn er veel mensen uit buurlanden naar Oeganda gevlucht.

Waarom was er oorlog?

Er waren rebellen die vochten tegen het leger van de regering.

Wat zijn de gevolgen van de oorlog?

Dorpen zijn slecht bereikbaar in Oeganda. Er zijn haast geen wegen of vervoersmiddelen. Er is weinig voedsel. Bijna alle mensen in Oeganda merken nog steeds wat de oorlog heeft gedaan. Ze moesten bijvoorbeeld vluchten. Of ze hebben een ontvoering meegemaakt. Veel kinderen hebben familieleden verloren of vochten mee als kindsoldaat. Lang niet iedereen gaat naar school. En bescherming tegen misbruik en geweld is er niet.

Hoe is het er nu?

Het is nu rustig in Oeganda. Het gaat steeds beter. Maar helemaal vredig is het er nog niet. Er is te veel gebeurd. Daarnaast vlcuhten er veel mensen vanuit Zuid-Soedan naar Oeganda. Om de vluchtelingen op te vangen, zijn er vluchtelingenkampen in Oeganda. Maar het leven in de kampen is zwaar. Er is vaak maar weinig eten en drinken, en maar weinig kinderen kunnen naar school.

Wat doet War Child in Oeganda?

Onze projecten in Oeganda zijn afgerond. De bevolking is zelf hard bezig met het opbouwen van het land. Dat is fijn, maar War Child blijft wel werken in Oeganda. Er komen nu heel veel vluchtelingen uit Zuid-Soedan naar Oeganda en War Child wil die vluchtelingen helpen. Ook kinderen uit de Democratische Republiek Congo en Burundi leven in onrust en gevaar. Zij hebben de hulp van War Child hard nodig.