Soedan

Het is meer dan 60 jaar oorlog geweest in Soedan. De oorlog is nu voorbij, maar kinderen hebben hier nog veel last van. Ze leven in kampen of op straat, zonder normaal kind te kunnen zijn.

Waarom was er oorlog?

Het was jarenlang oorlog in Soedan. Tussen het noorden en het zuiden. Vanwege macht. Het noorden en het zuiden hebben in januari 2005 vrede gesloten. In 2011 is het land in tweeën gesplitst. Soedan in het noorden en Zuid-Soedan in het zuiden.

Wat waren de gevolgen van de oorlogen?

Het gevolg van al dit geweld was dat er miljoenen doden en miljoenen vluchtelingen waren. Veel kinderen zijn achtergebleven in vluchtelingenkampen. Vaak zonder familie, zonder bescherming en zonder scholen. Door de oorlog is er veel armoede. Veel kinderen die moesten vluchten leven nu op straat en hebben vaak niet eens schoon drinkwater of genoeg te eten.   

Hoe is het er nu?

In Darfur zijn er afspraken gemaakt tussen de strijdende partijen, maar toch is het nog steeds onrustig en onveilig. Vooral bij de grens van Soedan en Zuid-Soedan vinden nog steeds gevechten plaats.
 

Wat doet War Child in Soedan?

Door de oorlog kunnen er meer dan 3 miljoen kinderen in Soedan niet naar school. War Child vindt het  belangrijk dat kinderen leren lezen en rekenen.  Daarom probeert War Child ervoor te zorgen dat kinderen in Soedan weer naar school kunnen. Helaas zijn veel scholen in Soedan moeilijk te bereiken. En dit zal niet snel veranderen. War Child leert kinderen daarom rekenen met de iPad. Ze hoeven daarvoor niet per se naar school en zo kunnen veel meer kinderen leren. Daardoor krijgen meer kinderen de kans op een betere toekomst.