Aanmelden en voorwaarden

Wat fijn dat je met groep 8 één van de War Child schoolmusicals wilt opvoeren! War Child stuurt je met veel plezier het script, de lerarenhandleiding, de cd met liedjes en de musicalboekjes voor de leerlingen. Zowel digitaal, als via de post, in de vorm van een musicalactiedoos. Hiervoor hoef je alleen maar het aanmeldformulier hieronder in te vullen, en de musical van je keuze aan te geven. En uiteraard even goed de voorwaarden (de disclaimer) door te lezen.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging via e-mail met daarin een link en wachtwoord voor het digitale schoolmusicalpakket. Per post sturen we je de musicalactiedoos toe.

Alvast veel musicalplezier!

Let op! Alleen de juf of meester kan de klas aanmelden en het schoolmusicalpakket opvragen.

Vul hier het postadres van de school in
Disclaimer: 
  • Door je aan te melden geef je aan dat jouw school, BSO of jeugdtheater de schoolmusical binnenkort opvoert, in actie komt voor oorlogskinderen en gebruik maakt van het schoolmusicalpakket. 
  • Dankzij de steun van sponsoren kan War Child het schoolmusicalpakket gratis aanbieden. War Child is hier alle sponsoren heel dankbaar voor.
  • Met de aanvraag van de War Child schoolmusical stemt de school ook in om een fondsenwervende actie uit te voeren voor War Child.
  • War Child beoordeelt de aanmelding alvorens het schoolmusicalpakket op te sturen en heeft te allen tijde het recht deze te weigeren.
  • Het is mogelijk om per jaar meer dan één pakket per school, BSO, of jeugdgroep aan te vragen. Eén pakket bevat voldoende materiaal voor 1 klas a 32 leerlingen.
  • Pakketten kunnen alleen worden aangevraagd door volwassenen.
  • War Child verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Dit is terug te lezen in het privacy statement. Zie www.warchild.nl/privacystatement voor de meeste recente versie. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.