Willemijn Verloop

Willemijn Verloop was in 1994 in Bosnië, een land waar het lang oorlog was. Daar leerde ze Nigel Osborne kennen. Hij maakte samen met kinderen muziek.

Willemijn was erg onder de indruk van hoe kinderen door muziek opleefden en de oorlog konden vergeten. Daarom begon zij in 1995 War Child.

War Child Nederland

Ze begon in Nederland met het inzamelen van geld voor Bosnische oorlogskinderen. Hiervoor organiseerde ze in 1995 vijf feesten in een club in Amsterdam. Het was een groot succes.

Haar doel: het leven van zoveel mogelijk oorlogskinderen verbeteren en ze leren om vreedzaam met elkaar om te gaan. Dit wilde ze doen met muziek en andere creatieve activiteiten zoals dans, tekenen en sport.

Groei

In 1998 werd Marco Borsato ambassadeur, een paar jaar later ging ook Jetske van den Elsen zich inzetten voor War Child. Hierdoor gingen steeds meer mensen War Child steunen.

War Child werkt nu in 14 programmalanden. We hielpen vorig jaar 347.462 oorlogskinderen. Er werken ongeveer 300 mensen voor War Child, hier in Nederland en in de projectlanden.

Mother War Child

Willemijn is nu geen directeur van War Child meer. Wel kijkt ze als lid van de Raad van Toezicht of alles wat War Child doet nog goed gaat. Zo blijft ze altijd de Willemijn van War Child. Of, zoals de mensen in Sierra Leone haar noemen: ‘Mother War Child’ (Engels voor ‘moeder van War Child’).