Ons werk

Wat War Child precies doet, en hoe en op welke niveaus, daar kunnen we heel uitgebreid en gewichtig over zijn. Doen we niet hier. Kun je allemaal lezen in ons openbare jaarverslag. Hier proberen we je in het kort een duidelijk beeld te geven.

Ons werk is complex, de situatie in de landen waar we werken is complex, de problemen die we bij de kinderen tegenkomen zijn complex. Maar het doel blijft helder: zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen hun oorlogservaringen te verwerken, en ervoor te zorgen dat ze in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst.

Ga naar Dit doen we voor een kort en duidelijk beeld van het werk van War Child