Connectiviteit en e-Learning Hubs

In een Safe Space biedt War Child trainingen aan kwetsbare jongeren. Zij leren hier belangrijke vaardigheden en beroepsopleidingen, gericht op ICT via flexibele e-learning platforms. Op deze manier kunnen deze jongeren werken aan hun toekomst.

Locaties: Ciudad Bolívar in Bogotá, de hoofdstad van Colombia
Implementatie partner: TBD
Financiering: War Child