Move Forward

In Gulu ondersteunt War Child kwetsbare vrouwen met het Move Forward programma.

Veel jonge vrouwen in Noord-Oeganda werken als prostituee. Omdat ze geen alternatief zien, of omdat ze gedwongen zijn. In Gulu ondersteunt War Child deze kwetsbare vrouwen met het Move Forward programma. Een programma dat zich richt op het versterken van zelfvertrouwen, en informeert over gevaar, hygiëne en rechten. Om een sociaal vangnet te creëren zijn ook vrienden en familie bij het programma betrokken.