Psychosociale centra

War Child zet in Afghanistan Safe Spaces op.

Om de hulp te bieden die oorlogskinderen nodig hebben, is een veilige plek nodig. Een plek waar ze hun verhaal kunnen doen, waar naar ze geluisterd wordt. War Child zet in Afghanistan Safe Spaces op. Hier worden ook volwassenen getraind in hoe zij kinderrechten op langere termijn het beste kunnen beschermen.