Support voor ontwikkeling

Volwassenen worden voorgelicht over hoe zij kinderen kunnen steunen in hun ontwikkeling.

Als kinderen willen opgroeien met een kans op een beter bestaan, moeten de volwassenen meer oog krijgen voor hun belangen. Daarom heeft War Child in verschillende gemeenschappen in en om Khartoem en Kosti projecten lopen die bescherming van kinderrechten voorop stellen. Ouders, leraren en bestuurders worden via nieuwe media zoals internet, radio en video voorgelicht over hoe zij kinderen het beste kunnen steunen in hun ontwikkeling.